Co było a nie jest

2007
14.01 - Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy
27.01 - Wystawa akwareli Jerzego Borowca
09.03 - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
10.03 - Wystawa fotografii Andrzeja Biłousa
10.03 - FilmOFFon
14.03 - Wystawa rysunku Jacka Knapa
03.05 - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
12.05 - Wystawa fotografii Marka Mazura
25-26.05 - Dni Europy, poezji i sztuki 2007
9.06 - Galowy Pokaz Tańca Towarzyskiego
15.06 - Wystawa sekcji plastycznych LOK
14-16.07 - X Lwóweckie Lato Agatowe
13-17.09 - 790 - lecie Lwówka ¦l±skiego
13.10 - Wystawa fotografii Mariana ¦wieżego
15.10 - Projekcja filmu w Klubie "LOKówka"
27.10 - Orfeusz jesieni±
29.10 - Projekcja filmu w Klubie "LOKówka"
12.11 - Projekcja filmu w Klubie "LOKówka"
16-18.11 - I Lwówecki Sejmik Mineralogiczny
24.11 - Wystawa akwareli Joanny Małoszczyk
26.11 - Projekcja filmu w Klubie "LOKówka"
10.12 - Projekcja filmu w Klubie "LOKówka"
17.12 - Projekcja filmu w Klubie "LOKówka"
21.12 - Lwóweckie Jasełka Uliczne
9 marca w Lwóweckim O¶rodku Kultury odbyły się eliminacje miejsko - gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
W konkursowe szranki stanęło 13 uczestników ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Lwóweckiego.
W turnieju Recytatorskim wzięło udział 9 osób, w turnieju Jednego Aktora - 2 osoby oraz w turniejach Poezji ¦piewanej
i Wywiedzione ze Słowa po jednej osobie.
W poszczególnych kategoriach przyznano nagrody i wyróżnienia następuj±cym osobom:
Konkurs Recytatorski:
I miejsce - Wojciech Matkowski
II miejsce - Aleksandra Sułkowska
III miejsce - Izabela Sienkiewicz

Konkurs Poezji ¦piewanej:
I miejsce - Danuta Wołkowska
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - nie przyznano

Konkurs Wywiedzione ze Słowa:
I miejsce - nie przyznano
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - nie przyznano
wyróżnienie - Bartłomiej Dymitroca

Do eliminacji rejonowych w Jeleniej Górze zakwalifikowali się:
Wojciech Matkowski
Aleksandra Sułkowska
Izabela Sienkiewicz
Danuta Wołkowska
Żaneta Paraniak
Marta Łysiostrona Lwówka ¦l±skiegostrona Lata Agatowego