Co było a nie jest

2007
14.01 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
27.01 - Wystawa akwareli Jerzego Borowca
09.03 - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
10.03 - Wystawa fotografii Andrzeja Biłousa
10.03 - FilmOFFon
14.03 - Wystawa rysunku Jacka Knapa
03.05 - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
12.05 - Wystawa fotografii Marka Mazura
25-26.05 - Dni Europy, poezji i sztuki 2007
9.06 - Galowy Pokaz Tańca Towarzyskiego
15.06 - Wystawa sekcji plastycznych LOK
14-16.07 - X Lwóweckie Lato Agatowe
13-17.09 - 790 - lecie Lwówka Śląskiego
13.10 - Wystawa fotografii Mariana Świeżego
15.10 - Projekcja filmu w Klubie "LOKówka"
27.10 - Orfeusz jesienią
29.10 - Projekcja filmu w Klubie "LOKówka"
12.11 - Projekcja filmu w Klubie "LOKówka"
16-18.11 - I Lwówecki Sejmik Mineralogiczny
24.11 - Wystawa akwareli Joanny Małoszczyk
26.11 - Projekcja filmu w Klubie "LOKówka"
10.12 - Projekcja filmu w Klubie "LOKówka"
17.12 - Projekcja filmu w Klubie "LOKówka"
21.12 - Lwóweckie Jasełka Uliczne
W dniach 16 - 18 listopada 2007 r. odbył się I Lwówecki Sejmik Mineralogiczny


17 listopada (sobota)

Ratusz – sień (parter)
10.00 – 17.00 - giełda minerałów i skamieniałości, prezentacja wystaw kolekcjonerskich.

Ratusz – Sala Mieszczańska (dawna kawiarnia Rycerska)
10.00 – 17.00 - wystawa fotoreportażu z X Lwóweckiego Lata Agatowego.

Ratusz – sień (I piętro)
10.00 – 17.00 - wystawa fotografii „Retrospekcje z dziesięciu agatowych lat”.

Ratusz – Sala Mieszczańska (dawna kawiarnia Rycerska)
17.00 – 20.00 - warsztaty mineralogiczne.

W programie warsztatów wykłady:
17.00 – prof. Michał Sachanbiński - „Chryzopraz książę polskich kamieni”
17.45 – dr Jan Rzymełka - Agaty Gór Kaczawskich
18.30 – dr Rafał Siuda - Minerały Rędzin
19.15 – mgr Tomasz Praszkier - Minerały pegmatytów Strzegomia

18 listopada (niedziela)

Ratusz – sień (parter)
10.00 – 16.00 - giełda minerałów i skamieniałości, prezentacja wystaw kolekcjonerskich.

Ratusz – Sala Mieszczańska (dawna kawiarnia Rycerska)
10.00 – 16.00 - wystawa fotoreportażu z X Lwóweckiego Lata Agatowego.

Ratusz – sień (I piętro)
10.00 – 16.00 - wystawa fotografii „Retrospekcje z dziesięciu agatowych lat”.Dzień 16 listopada był dniem zamkniętym (tylko dla akredytowanych uczestników oraz zaproszonych gości). Wówczas też odbyła się inauguracja prac nad XI Lwóweckim Latem Agatowym. Sobota i niedziela były dniami otwartymi dla szerokiej publiczności. W Sejmiku wzięło udział kilkudziesięciu kolekcjonerów minerałów oraz miłośników mineralogii z całej Polski. Sporym zainteresowaniem cieszyły się wyprawy na pola agatowe w Płóczkach Górnych, które odbyły się mimo bardzo złej pogody. Również warsztaty mineralogiczne przeprowadzone m.in.: przez prof. Michała Sachanbińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dra Jan Rzymełki z Politechniki Śląskiej wypełniły po brzegi Salę Mieszczańską ratusza. Sejmikowi towarzyszyła giełda minerałów (czternaście stoisk), osiem wystaw mineralogicznych i paleontologicznych oraz wystawy fotografii z dziesięciu Lat Agatowych.
strona Lwówka Śląskiegostrona Lata Agatowego